Förtydligande: När kan kontrollavgift tas ut om ett företag inte bevarar uppgifterna på kontrollremsan, i journalminnet eller på tömningskvittot?

Svar på uppkommen fråga. Eftersom uppgifterna på kontrollremsan, i journalminnet eller på tömningskvittot normalt sett utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen är det endast i undantagsfall grund för kontrollavgift om dessa uppgifter inte bevarats.
Source: Rättslig vägledning