Förtydligande: När en sammankomst eller tillställning som är en del av ett evenemang flyttas fram ses detta som att en sammankomst eller tillställning ställts in och en ny tillkommit. Den nytillkomna tillställningen ses inte som en del av samma evenemang.

En sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid kan tillsammans utgöra ett evenemang. När en sådan sammankomst eller tillställning flyttats fram ska det ses som att den ursprungligt planerade sammankomsten/föreställningen ställts in och evenemanget har således begränsats. Den nytillkomna sammankomsten/föreställningen utgör inte en del av samma evenemang, och ska således inte tas med i bedömningen av om ett evenemang begränsats i väsentlig utsträckning.
Source: Rättslig vägledning