Förtydligande: När en kommun utför utstakning är det fråga om myndighetsservice och inte myndighetsutövning.

Det är därför inte en verksamhet som kommunen bedriver i egenskap av offentlig myndighet
Source: Rättslig vägledning