Förtydligande: När en anslutningspunkt har två anläggningsidentiteter är det konsumtionsanläggningens anläggningsidentitet som ska anges på kontrolluppgiften

Svar på uppkommen fråga: Om anslutningspunkten har två anläggningsidentiteter är det konsumtionsanläggningens anläggningsidentitet som ska anges på kontrolluppgiften
Source: Rättslig vägledning