Förtydligande: När dödsdatum inte kan fastställas anges dagen för när den avlidne anträffades död

Source: Rättslig vägledning