Förtydligande: Minnesanteckningar som tas om hand för arkivering är allmänna handlingar

Normalt ska minnesanteckningar dock rensas och är då inte allmänna handlingar.
Source: Rättslig vägledning