Förtydligande: Merkostnader för att familjen följer med under en tjänsteresa kan kräva en proportionering av avdraget för logikostnader

Svar på uppkommen fråga: Avdrag för logi vid tjänsteresa kan proportioneras om familjen följer med och bostaden på arbetsorten är större än vad som krävs för personens eget behov.
Source: Rättslig vägledning