Förtydligande med anledning av corona: Uthyrning av tandvårdspersonal p.g.a. ojämn arbetsbelastning under coronapandemin är inte en tjänst med nära anknytning till tandvård och tjänsten är därmed skattepliktig

Svar på uppkommen fråga. Sidan om nära anknytning till tandvård har uppdaterats med ett exempel.
Source: Rättslig vägledning