Förtydligande med anledning av corona: Räntebefrielse för juridiska personer på grund av sjukdom

Svar på uppkommen fråga: Aven juridiska personer kan i vissa fall få räntebefrielse på grund av sjukdom hos företrädaren. Det kan t.ex. vara ett mindre företag med bara en behörig företrädare som blir sjuk eller måste vara isolerad.
Source: Rättslig vägledning