Förtydligande med anledning av corona: På vilket underlag ska arbetsgivaravgifter betalas vid korttidsarbete (korttidspermittering)?

Svar på uppkommen fråga: Vid korttidspermittering finns det tre olika nivåer på arbetstidsminskning 20 , 40 eller 60 procent. Underlaget för arbetsgivaravgifterna är den utbetalade bruttolönen.
Source: Rättslig vägledning