Förtydligande med anledning av corona: OECD har lämnat vägledning avseende hur pandemin kan påverka förekomsten av ett fast driftställe

Vägledningen gäller fasta driftställen enligt skatteavtal då anställda till följd av statliga resebegränsningar och strikta karantänsregler arbetar i ett annat land än i det ordinarie arbetslandet.
Source: Rättslig vägledning