Förtydligande med anledning av corona: Lön som omfattas av skattelättnader ska även under en tillfällig lagreglerad permitteringsperiod omfattas av skattelättnad

Svar på uppkommen fråga: Den avtalade lönen har inte ändrats utan den är bara tillfälligt nedsatt.
Source: Rättslig vägledning