Förtydligande med anledning av corona: Fakturering vid tillfälligt stöd vid hyresnedsättningar

Med anledning av regeringens beslut om ett stöd för sänkta hyror i utsatta branscher har det tagits fram ett exempel om hur ett underlag för faktureringen till en hyresgäst kan ställas upp.
Source: Rättslig vägledning