Förtydligande med anledning av corona: Exempel på tillämpning av säkerhetsventilen om utlandsvistelsen fortsätter efter avbrottet på grund av corona

På skatteverket.se finns exempel under Svar på vanliga frågor.
Source: Rättslig vägledning