Förtydligande: Maximalt avdrag i stödområde för egenföretagare som har anställda

Egenföretagare som har anställda får göra avdrag enligt stödområdeslagen med högst 85 200 kr.
Source: Rättslig vägledning