Förtydligande: Lönekostnader för timanställd personal är ett exempel på lönekostnader som beroende på omständigheterna kan vara sådana kostnader som går att undvika

En lönekostnad som är nödvändig för att bedriva verksamheten är inte en kostnad som är möjlig att undvika, oavsett om det är timanställd personal eller inte.
Source: Rättslig vägledning