Förtydligande: Litis pendens och handläggningsanstånd

Vid en anståndsprocess i en domstol kan Skatteverket ändå bevilja ett handläggningsanstånd under vissa förutsättningar, eftersom saken i ett handläggningsanstånd är en annan än den fråga som kan prövas i domstol avseende övriga anstånd.
Source: Rättslig vägledning