Förtydligande: leasingavtal som innebär omsättning av vara för att leasingtagaren måste köpa varan eller anvisa en annan köpare

Texten har förtydligats med ett exempel om vem som omsätter varan när en annan köpare anvisas.
Source: Rättslig vägledning