Förtydligande: Lagen om beräkning av lagstadgad tid är tillämplig vid anslutningsöverklagande.

Hänvisning till sidan om beräkning av lagstadgad tid har lagts till.
Source: Rättslig vägledning