Förtydligande: Lagändring inte skäl för befrielse från dröjsmålsavgift

Debitering av skatt på grund av ändring i lagen är inte skäl för befrielse från dröjsmålsavgift, även om den skattskyldige varit bortrest eller inte fått inbetalningskort på skattehöjningen
Source: Rättslig vägledning