Förtydligande: Kvittning vid skuldsanering

Svar på uppkommen fråga: Under en skuldsanering ingår det i Skatteverkets borgenärsroll att genomföra kvittning om det är möjligt. Det gäller för alla fordringar som omfattas av borgenärslagen.
Source: Rättslig vägledning