Förtydligande: Kontohavare i en vinstandelsstiftelse

Skatteverkets uppfattning är att de andelsberättigade i en vinstandelsstiftelse är kontohavare.
Source: Rättslig vägledning