Förtydligande: Kompletterande ersättning till sjukpenning som en sjöman får från sin arbetsgivare är inte sjöinkomst

Source: Rättslig vägledning