Förtydligande: Juridiska personers rätt till skattemässigt avdrag vid redovisning av förändringen av periodiseringsfonder

För att de ska få göra avdrag måste beskattningsårets avsättning till respektive återföring av periodiseringsfond framgå av grundboken och huvudboken för den obeskattade reserven i balansräkningen
Source: Rättslig vägledning