Förtydligande: Julgåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda.

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning