Förtydligande: Journalisters eller fotografers tillhandahållande av text och bild

Svar på uppkommen fråga: Det är mervärdesskattemässigt fråga om ett enda tillhandahållande om uppdraget består i att ta fram en text och illustrera den med bilder. Detsamma gäller om uppdraget består i att ta bilder och till dessa ta fram en bildtext.
Source: Rättslig vägledning