Förtydligande: Jordbruk och skogsbruk är skilda verksamheter

Verksamhet i form av jordbruk och skogsbruk ska bedömas var för sig när bedömning sker om avyttringen är ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering.
Source: Rättslig vägledning