Förtydligande: Inträde till spa-anläggning

Inträde till spa-anläggning ska ses som ett enda tillhandahållande som kan omfattas av skattesatsen 25 % även om det till viss del finns möjlighet att utöva idrott.
Source: Rättslig vägledning