Förtydligande: Installation av solceller på en privatbostad som ligger på en jordbruksfastighet

Med anledning av uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning