Förtydligande: Innebörden av väsentlig ekonomisk betydelse och särskild betydelse med anledning av ny riktlinje för SKB

Betydelsen av väsentlig ekonomisk betydelse och särskild betydelse för fastighetsägare i fråga om beslut som ska förankras hos en SKB har förtydligats.
Source: Rättslig vägledning