Förtydligande: Inkomster från solcellsanläggningar på privatbostadsfastigheter beskattas som kapitalinkomst

Sidan Hyresinkomster och annan avkastning har uppdaterats med information om vad som gäller för solcellsanläggningar och elcertifikat.
Source: Rättslig vägledning