Förtydligande: Inhyrd läkare på vårdcentral – skattepliktig personaluthyrning

Sidan Nära anknytning till sjukvård har uppdaterats med anledning av Skatteverkets ställningstagande om uthyrning av vårdpersonal.
Source: Rättslig vägledning