Förtydligande: Inget krav på fysiskt återlämnande av varan vid varuretur

Vid en varuretur kan säljaren sätta ner beskattningsunderlaget även om varan inte rent fysiskt återlämnas till, eller hämtas av, säljaren.
Source: Rättslig vägledning