Förtydligande: Informationsutbyte med Storbritannien efter Brexit

Efter att Storbritannien lämnat EU, kan inte utbyte av information ske enligt förordning nr 904/2010.
Source: Rättslig vägledning