Förtydligande: Import av vissa varor av lågt värde omfattas av skattefrihet

Skattefrihet vid import av varor när försändelsens värde uppgår till högst 22 eur gäller inte för postorderförsändelser utom vid import av utländska periodiska publikationer. Med postorderförsändelser menas när ett företag säljer varor utan fysisk kontakt till en slutkonsument.
Source: Rättslig vägledning