Förtydligande: I 8 kap. 2 § IL, som gäller bl.a. förvärv genom gåva, har en ny regel tagits in under 2017 om att en fastighet i vissa fall anses avyttrad

Source: Rättslig vägledning