Förtydligande: Hyresersättning en person får vid uthyrning av bil, båt eller liknande tillgång beskattas normalt i inkomstslaget kapital

Svar på uppkommen fråga: Avdrag medges för de merutgifter som är en direkt följd av uthyrningen t.ex. förmedlingsavgift och tilläggsförsäkring
Source: Rättslig vägledning