Förtydligande: Husbil som parkeras vid den anställdes ordinarie bostad

Parkering (uppställning) av husbilen i anslutning till den anställdes ordinarie bostad bör ses som privat användning i de fall husbilen används för boende, t.ex. att närstående eller vänner övernattar.
Source: Rättslig vägledning