Förtydligande: Hur valutaväxlingsverksamhet bedöms vid prövningen av rätten till omställningsstöd till vissa särskilt drabbade

Omsättning från valutaväxling får ingå i nettoomsättningen, men det finns hinder för stöd enligt förordningen eller på grund av EU:s statsstödsregler.
Source: Rättslig vägledning