Förtydligande: Hur valutaväxlingsverksamhet bedöms vid prövningen av rätten till omställningsstöd för olika stödperioder

Omsättning från valutaväxling får ingå i nettoomsättningen, men det finns hinder för stöd enligt förordningen eller på grund av EU:s statsstödsregler för stödperioder efter maj 2020.
Source: Rättslig vägledning