Förtydligande: Hur ska definitionen av andra nikotinhaltiga produkter tolkas?

Definitionen av andra nikotinhaltiga produkter är kopplad till varans användning. Att det ska vara fråga om en nikotinhaltig produkt ”för användning i mun eller näsa” innebär att produkten ska vara avsedd för att användas i mun eller näsa i det skick den är vid den tidpunkt då skattepliktsbedömningen görs.
Source: Rättslig vägledning