Förtydligande: Hur ränta beräknas när anstånd upphör

När anstånd upphör sker en retroaktiv ränteberäkning utifrån saldot på skattekontot under anståndstiden
Source: Rättslig vägledning