Förtydligande: Hur bilförmånsvärdet ska sättas ned vid byte av anställning under pågående månad

Svar på uppkommen fråga: Bilförmånsvärdet sätts ned genom att ta bort förmånsvärdet för den bil som använts kortats tid under månaden.
Source: Rättslig vägledning