Förtydligande: Hur bedömer man om en försäkring är skattegynnad i utlandet?

58 kap. 5 § IL gäller för skattegynnade försäkringar. Om den anställda inte är skattskyldig i arbetslandet när arbetsgivaren betalar premier till försäkringen ska bedömningen göras utifrån intern rätt i arbetslandet.
Source: Rättslig vägledning