Förtydligande: Hur avgör man om fartyget till övervägande del går på öppna havet?

Svar på uppkommen fråga: Det får avgöras utifrån vad som är lämpligast i det enskilda fallet, t.ex. antalet resor eller antalet mil på öppet hav.
Source: Rättslig vägledning