Förtydligande: Hur 1 c § LTS ska läsas

Om en tobaksvara uppfyller förutsättningarna för skatteplikt enligt första punkten i 1 c § första stycket LTS saknas anledning att pröva om varan är skattepliktig enligt den andra punkten i samma bestämmelse.
Source: Rättslig vägledning