Förtydligande: Holdingbolag som inte räknas som finansiella institut enligt 2 kap. 6 § IDKAL

Svar på uppkommen fråga: Exemplet har utökats med en bedömning av bolaget Holding AB.
Source: Rättslig vägledning