Förtydligande: Hinderbana

En hinderbana kan anses vara en anläggning för att utöva idrott.
Source: Rättslig vägledning