Förtydligande: Hemortskommun vid stadigvarande vistelse i Sverige som sträcker sig över ett årsskifte

Svar på uppkommen fråga: Om personen vistas i olika kommuner är hemortskommunen för respektive beskattningsår den kommun där personen först vistas under det beskattningsåret.
Source: Rättslig vägledning