Förtydligande: Hemarbete som är beordrat med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekomendationer.

Så länge en arbetsgivare med hänvisning till Folkhälsomyndigheten beordrar sina anställda att arbeta hemifrån påverkar det inte rätten till särskilda avdrag inom ett stödområde (Regionalt stöd)
Source: Rättslig vägledning